Podtlakové vetranie - príklad použitia
Podtlakové vetranie spolu s krbom – Je to možné?
13. marca 2018
Skalar - podomietkový ventilátor
Ako nastaviť časové riadenie ZII na starších ventilátoroch LUNOS Saphir, Skalar a LRx
13. novembra 2018

Pozvánka na odbornú konferenciu ku kvalite životného prostredia

Na tohoročnom stavebnom veľtrhu CONECO 2018 LUNOS Slovensko prispeje svojou odbornosťou a skúsenosťami.

Riešenia aktuálnych problémov obalových konštrukcií budov. To je téma 25. odbornej konferencie  zameranej na teóriu a konštrukcie  pozemných stavieb. Je organizovaná ako sprievodný program CONECO 2018. Uvidíme sa  11. apríla 2018 v Bratislave v EXPO Clube INCHEBA, a.s.

Kvalita vnútorného prostredia – Quo vadis?

Pokúsime sa pozrieť na príčiny a na skutkový stav kvality bývania na Slovensku z pohľadu vnútorného prostredia a načrtnúť možné spôsoby riešenia.

Vítaná je odborná verejnosť – pozvánku nájdete tu.

Obdobie technologického porevolučného vývoja na Slovensku môžeme nazvať obdobím termostatizácie, zatepľovania a výmeny okien. Takéto zásadné zmeny do fyzikálno technických parametrov budov bez ich posudzovania na zmeny kvality vnútorného prostredia viedli k závažnému zhoršeniu jeho kvality. Skutočnosť, že ekonomické očakávania sa stali jedinou motiváciou na zmeny, spôsobili mnoho neduhov. Tieto musíme riešiť najmä dnes a spôsoby ich riešení nie sú príliš šťastné. Spôsobujú stále väčšiu polarizáciu spoločnosti a presadzovanie individuálnych požiadaviek nad tie spoločné aj napriek tomu, že bývame v spoločných bytových domoch. Hovorím o CZT a legislatívnych snahách o ich udržanie napriek ekonomickej neopodstatnenosti, o obchádzanie energetických kritérií v legislatívnych požiadavkách a pod.

LUNOS Slovensko tieto trendy mapuje celosvetovo a prináša aj na výstave CONECO 2018 pre ne účinné a efektívne riešenia.
Rovnako je však na tom aj zdravie a hygiena vnútorného prostredia. Napriek tomu, že absencia dýchateľného vzduchu je to, čo pocítime najskôr. Nad jeho kvalitou sa veľmi nezamýšľame. Dokonca sa dá povedať, že po počiatočnom poklese škodlivín vo vonkajšom prostredí sa tie chemické síce držia na pomerne nízkych hodnotách, no obsah pevných častíc v ovzduší začal opäť stúpať. A dôvodom sú opäť iba ekonomické priority.

Štát by tu mal ale plniť určitú regulačnú činnosť minimálne v normatívnom ponímaní. Najmä preto, že porušovanie hygienických požiadaviek a štandardov vedie k poklesu zdravotného štandardu. Ten zase vedie k postupnej degradácií zdravia jeho občanov. Následne je vytváraný tlak na na financie v oblasti zdravotníctva, nedostatok lekárov, lôžok atď. A tu musíme vynakladať finančné prostriedky, ktoré sa na začiatku ušetrili najmä developeri pri budovaní bývania s kvalitným vnútorným prostredím.