Hľadám riešenie

Samozrejmosťou každého človeka je byť zdravý. K tomu okrem iných faktorov významnou mierou prispieva i vzduch ktorý dýchame a prostredie v ktorom bývame. Základom zdravej a príjemnej vnútornej klímy je aj dostatočný prívod čerstvého vzduchu bez pocitu chladu. Pohoda bývania závisí predovšetkým od teploty a vnútornej relatívnej vlhkosti.

Trendom súčasnej doby sú projekty a sanácie sledujúce aj energetickú úspornosť. To zahŕňa i zníženie množstva tepla potrebného na vykurovanie a tepelných strát obvodového plášťa, ktoré sú tvorené nedostatočnými izolačnými vlastnosťami okien a vonkajších stien . Riešením je zatepľovanie a výmena okien.

Pred týmito úpravami „ťahal“ čerstvý vzduch cez netesnosti dverí a okien. Naproti tomu moderné plášte budov, či už novostavieb alebo sanácií ,vykazujú len nepatrné netesnosti. Znemožnila sa tým výmena vzduchu cez škáry, čo viedlo k tomu, že u viac ako 20% sanovaných budov sa v dôsledku nedostatočného vetrania a následného zvýšenia vnútornej vlhkosti vyskytli plesne.

Zabezpečiť účinné vetranie bez energetických strát len oknami je nemožné. Obvykle je vyvetrané veľa alebo málo - oboje je nesprávne. Čerstvý vzduch teda potrebuje novú cestu a LUNOS Vám ju ponúka. Je to systém vetrania obytných priestorov, ktorý čistý vzduch regulovane privádza v potrebnom množstve dnu a odpadový vzduch spolu so všetkými škodlivinami rýchlo a decentne odvádza von. Súčasne udržuje vlhkosť na nízkej úrovni a tým nedáva plesniam a roztočom žiadnu šancu. Alergici sa môžu zhlboka nadýchnuť, keďže vďaka účinnej filtrácii zostanú poletujúce alergény „predo dvermi“. Tlmiče hluku zas nevpustia do bytu pouličný hluk. LUNOS vetracie systémy vpustia do domu len to dobré.

A to v správnom množstve: pokiaľ je relatívna vzdušná vlhkosť trvalo pod úrovňou 50%, cítime sa príjemne a ľudia i budova zostanú zdravé. Preto môžu byť LUNOS vetracie sytémy popri manuálnom ovládaní riadené aj v závislosti od relatívnej vlhkosti.