O firmeLUNOS však nie je iba garantom pohody

Ventilačné systémy Lunos zabezpečujú potrebnú, filtrovanú a hygienickú výmenu vzduchu vo všetkých miestnostiach a garantujú suché steny bez plesní. Navyše ponúkajú výrazné úspory nákladov na kúrenie- pri nízkych prevádzkových a obstarávacích nákladoch. Samozrejmosťou je kvalita,za ktorú ručíme i my.

Táto filozofia zaisťuje výrobkom LUNOS kontinuálne silný rozvoj, ako v Nemecku tak aj na medzinárodnom trhu.

LUNOS – toto meno je už desiatky rokov zárukou kvality, inovácie a stability

LUNOS po desaťročia stabilne vyvíja a zlepšuje vlastnosti svojich výrobkov. Prihliada pritom na skúsenosti a požiadavky svojich zákazníkov.

Každá zmena výrobku je podrobovaná náročným kritériám z oblastí dizajnu, energetickej efektívnosti, montážnej nenáročnosti ale aj trendom vzájomného prepojenia k systémom domácej automatizácie.

Požiadavky našich zákazníkov nám určujú smer vývoja

Preto LUNOS vyvíja a distribuuje ucelený systém vetrania, ktorý je navzájom odladený a poskytuje inštalačným partnerom vysokú odolnosť voči inštalačným nedostatkom, koncovým užívateľom bezstarostnosť v užívaní.

Je pre nás najväčšou odmenou, keď zákazník ani len netuší, že má náš vetrací systém. Preto väčšina referencií na naše riešenia prichádzajú od zákazníkov s nefunkčným alebo žiadnym systémom vetrania. Tí totižto už na druhý deň citeľne prežívajú zmenu.

Pohoda a sloboda

Návrh vetracieho systému LUNOS vychádza z myšlienky uplatnenia techniky pri zabezpečení pohody bývania a zdravého vnútorného prostredia. Myslíme si, že zdravé prostredie umožňuje produktívnu tvorivosť a vytvára zdravé sociálne prostredie a tým oslobodzuje človeka. Preto je pre nás dôležité a návrh vetrania sa odvíja od znalosti užívateľských preferencií, spôsobu vykurovania, spôsobu využívania bytového priestoru, spôsobu montáže a mnohých ďalších. Výsledkom je návrh optimálneho technického riešenia, pri ktorom sa snažíme dosiahnuť želanú hygienu a kvalitu vnútorného prostredia, optimálnu tepelnú a hlukovú pohodu, minimalizovať riziko obťažovania chladom a energetické nároky.

Nadštandard je pre nás samozrejmosťou

Pri našich návrhoch sa nad parametrami riešenia ako napríklad hlukový útlm, vlastná hlučnosť zariadení, nízka energetická náročnosť, nízke prevádzkové náklady a jednoduchá údržba ani nezamýšľame. Sú to vlastnosti riešení, ktoré prevyšujú bežné očakávania užívateľov. To zabezpečuje stabilitu a dlhodobú funkčnosť nami navrhovaných riešení. Veď rekonštrukcie sa vykonávajú zväčša po generačnej výmene a to je približne iba raz za štvrťstoročie. Čo je pre technologický rozvoj a vedecký pokrok veľmi dlhá doba. No pre užívateľa časový úsek, počas ktorého očakáva vysokú mieru spoľahlivosti a funkčnosti technických zariadení budov – teda aj systému vetrania.