Prospekty

Katalóg podtlakového vetracieho systému

Obálka katalógu s podtlakovým vetracím systémom
Katalóg obsahuje popis podtlakového ventilačného systému. Popis prívodných prvkov - prieduchov v obvodovom plášti pre konvekčný spôsob vykurovania a odsávacích ventilátoroch, vrátane základných technických parametrov .

Vetranie so spätným získavaním tepla

Katalóg vetrania so spätným získavaním tepla
Katalóg obsahuje popis ventilačného systému so spätným získavaním tepla pre zabezpečenie optimálnej tepelnej pohody najmä pri sálavom type vykurovania. Popis prvkov pre prívod vonkajšieho vzduchu - a odsávacích ventilátoroch pre odvod vnútorného vzduchu - vrátane základných technických parametrov .

Vetranie so zvýšeným hlukovým útlmom

Ochrana-proti-hluku-web
Katalóg obsahuje prvky vetrania pre podtlakový vetrací systém ako aj vetrania so spätným získavaním tepla so zvýšeným hlukovým útlom, resp. spôsob zvýšenia ich akustických parametrov.

Návrhový katalóg e2.60 s ochranou pred hlukom

e2-60-Ochrana-pred-hlukom
Katalóg obsahuje porovnanie akustických parametrov zariadenia e260 v závislosti od hrúbky obvodovej steny a použitých komponentov.