Hluk z ulice, Prospekty

Návrhový katalóg pre lepší hlukový útlm

Hlukový útlm

S týmto návrhovým katalógom budete mať hlukový útlm potrebných prvkov vetranie vždy pod kontrolou.

Obsahuje tabuľky a grafy, komponenty a prvky vetrania ako pre podtlakový vetrací systém tak aj pre vetrací systém so spätným získavaním tepla. Hlukový útlm je závislý nielen od hrúbky obvodovej steny a počtu hlukových tlmičov, ale aj od vybratých voliteľných komponentov.

Je hlukový útlm pre vetracie zariadenia tak mimoriadne dôležitý?

Meranie hladiny hluku v mestách poukazuje na to, že polovica obyvateľov žije alebo sa v krátkej dobe bude žiť  v oblastiach, ktoré sú vystavené nadmernému hluku z dopravy a priemyselnej výroby. Približne rovnaké množstvo obyvateľov je vystavené vysokej hladine hluku, ktorý  dlhodobým pôsobením spôsobuje zdravotné problémy. Aby bolo možné obnoviť pobytovú pohodu a chrániť sa pred hlukom z  ulice, je nevyhnutné venovať mimoriadnu pozornosť ochrane pred hlukom.

Uvedená publikácia vám poskytneme podrobné informácie o ochrane pred hlukom, vrátane terminológie a technických údajov. Zároveň vám predstavíme produkty zamerané na ochranu pred hlukom. Ventilátory je možné vzájomne kombinovať, čo umožňuje nájsť pre každý stavebný projekt ten správny ventilačný systém.

Nami udávané technické hodnoty zodpovedajú možným a  reálnym objemovým prietokom pre pevne definované podmienky (napr. hrúbka steny).

Všetky uvedené akustivké hodnoty sú doložené meracími protokolmi podľa platných noriem. Vo väčšine prípadov sme meraním poverili nezávislé inštitúcie, ktoré vystavili príslušné certifikáty, ktoré vám na vyžiadanie vieme poskytnúť k nahliadnutiu. Toto je dôležité, pokiaľ nechcete po úspešnom plánovaní zažiť nečakané prekvapenia. Pre vyhotovenie individuálneho návrhu riešenia sú vám k dispozícií naši technickí poradcovia.