Hľadám riešenie, Nevetrané priestory, Novinky

Tlaková kompenzácia pre necentrálnom alebo hybridnom vetraní

Digestor v kuchyni

Tlaková kompenzácia je spôsob riadenia vetracieho systému, ktorý mechanicky zabezpečuje vyrovnávanie rozdielov v objemovom prietoku vzduchu na strane prívodu a odvodu vzduchu.

Prečo a kedy je to dôležité? Tlakovú kompenzáciu nepotrebujete pri centrálnom vetracom systéme. Ten automaticky predpokladá vybalancovanie celého systému (vybalancovanie znamená nastavenie systému tak, aby v základnom nastavení bol prietok vzduchu na odvode rovnaký ako na prívode do užívacej jednotky). Práve z dôvodu mechanického prívodu aj odvodu vzduchu.

Podtlakový vetrací system používa mechanický odvod vzduchu z miestností, v ktorých vznikajú škodliviny. Prívod vzduchu je pritom pasívny a vznikajúci rozdiel tlaku (podtlak) sa šíri po užívacej jednotke.  V miestach, kde je prieduch v obvodovom plášti vďaka nemu prúdi čerstvý vzduch dnu. Dôležitá je iba hodnota podtlaku, ktorá by nemala presahovať plánované hodnoty v závislosti na ostatných technických zariadeniach. Najmä pokiaľ v objekte používate krby a piecky 

Táto tlaková rovnováha v prípade vetrania so spätným získavaním tepla môže byť narušená použitím  iného odsávacieho ventilátora, ktorý je – ale aj nemusí byť súčasťou vetracieho systému. Najčastejšie ním býva odsávací digestor.

Aktívna tlaková kompenzácia -ako na to? 

Všetky odsávacie ventilátory LUNOS a prístroje pre vetranie so spätným získavaním tepla vybavte bezdrôtovým modulom FM-EO.  Univerzálne riadenie, Ovládanie gestami alebo Smart Comfort osaďte bezdrôtovým modulom UNI-EO. Bezdrôtové moduly spárujte a nastavte podľa návodov na ich montáž.

Tlakovú kompenzáciu dokážete naprogramovať aj pomocou automatizácie hom.ee a  takisto pomocou inej domácej automatizácie.  

 

Related Posts